19. kesäkuuta 2018
TUL:n Lapin piiri seurojen kanssa yhdessä matkalle tulevaisuuteen

TUL:n Lapin piiri seurojen kanssa yhdessä matkalle tulevaisuuteen

TUL:n Lapin piirissä ollaan menossa yhdessä seurojen kanssa yhteiselle matkalle tulevaisuuteen. Seuratoiminnan kehittämistä toteutetaan tasavertaisuus periaatetta noudattaen siten, että mahdollistetaan kaikkien osallistuminen toimintaan paikkakunnasta ja toiminnan tasosta riippumatta. 

Toiminnasta vastaa Lapin piirin koulutuksen toimintaryhmä jonka  on valinnut Lapin piirihallitus ja sen puheenjohtajana on Arto Laakso. Toimintaryhmän jäseninä ovat Seppo Kilpiäinen Kemin Into, Jukka Ikäläinen Kemin Pallotoverit, Petteri Luokkala Kemin Työväen Uimarit.

Arto Laakso toteaa - on tärkeää, että otetaan huomioon alueelliset näkökulmat toimintojen kehittämiseksi ja  tasataan pitkistä matkoista koituvia matka– ja mahdollisia muita kustannuksia taloudellisella panostuksella siten, että hankkeen toteuttamiseksi käytetään aluetoiminta ja koulutusrahaa. Tämä ei ole ainoastaan seurojen, vaan myös piirin toimintojen kehittämisprosessissa. Ryhmän tehtäväksi on annettu mm. hankkeen tarkempi suunnittelu, kehittämistilaisuuksien järjestäminen, kouluttajien kartoittaminen, kehittämistyön seuranta ja arviointi - jatkaa Laakso.

Lapin piirin tavoitteena on koota mukaan piirin, seurojen ja myös pohjoisten alueen (Kainuu, Oulu) toimijoista ryhmiä toiminnan kehittämiseen. Kehittämisen aikana haetaan uusia toimintamalleja ja toimintatapoja sekä kehitetään uusia tapahtumia, joilla edesautetaan muun muassa varainhankintaa. Toimintaa tarkastellaan laajasti muun muassa laji- ja jaostotoiminnan, urheilukoulujen, leirien ja järjestötoiminnan näkökulmista.

Joukkojen kytkeminen toimintaan aloitetaan herättämällä kohderyhmien kiinnostus toimintaa kohtaan siten, että pidetään toiminnan käynnistämiseksi pohjoisella alueella tiedotustilaisuudet jolloin ei yksin tiedoteta vaan myös rekrytoidaan seuratoimijoita mukaan.

Toimintaan sitoutuvilta edellytetään henkilöresurssien varmistamiseksi vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen mukana oloa, joista on mukana yhtä aikaa vähintään yksi henkilö kehittämistilaisuuksissa.

Kehittämisjaksoina ovat toiminnan ideointi ja suunnittelu, johtaminen, toiminnan kehittäminen, järjestön sisäinen työskentely, viestintä, tapahtuma - Ideasta hankkeeksi ja tilaisuuden järjestäminen. Kaikilla jaksoilla on yksilöidyt sisällöt. Materiaalina käytetään TUL:n koulutusmateriaaleja ja työskentelyn tulokset ovat käytettävissä, sovitusti muissa TUL:n tilaisuuksissa.

Toiminta käynnistyy syksyllä, mutta kiinnostuksen tulla mukaa ja vaikka ilmoittautumisekin voi tehdä jo heti, sähköpostilla: mauri.blomster@tul.fi

Mauri Blomster
TUL:n Lapin piirin toiminnanjohtaja 
TUL:n pohjoisen alueen seurapalvelun aluevastaava

 

Katselukerrat (5045)/Kommentit (0)

Tunnisteet:

22. kesäkuuta 2017/Jutut

Jätä kommentti

Nimi:
Sähköposti:
Kommentti:
Lisää kommentti
 


TUL Uutisviesti